My Old Lady (12A)


Director: Israel Horovitz
Starring: Kevin Kline, Kristin Scott Thomas, Maggie Smith


UK Release: Friday 21st November 2014

www.myoldlady.com